(usklađeno sa GDPR (EU) 2016/679)

Opće odredbe

 1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Opći uvjeti zaštite osobnih podataka) odnose se na osobne podatke koje “ČARLIANA” PLETAČKI OBRT vl. Robert Haramustek, ZAGREB, PLEHANOV PUT 8, MBO: 91894832, OIB: 78649794799 (u daljnjem tekstu kao: „Čarliana pletački obrt”) prikuplja od Vas kao ispitanika prilikom obavljanja svoje djelatnosti, te pružanja usluga, prilikom korištenja web stranice carliana-pletenje.hr, i svih njezinih poddomena, te prilikom e-mail korespondencije.
 2. Čarliana pletački obrt, kao pružatelj usluga stranica www.carliana-pletenje.hr, te prilikom pružanja usluga svojih registriranih djelatnosti i to: proizvodnje pletenih proizvoda i to: pletenih navijačkih šalova, navijačkih kapa, rukavica i drugih pletenh proizvoda iz asortimana obrta, predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.
 3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu: carliana-pletenje@carliana-pletenje.hr.
 4. Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem Vaših osobnih podataka putem stranica, e-mail korespondencije, kao i korištenjem usluga koje Čarliana pletački obrt pruža, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te dajete svoj pristanak na prikupljanje osobnih podataka ili putem web kontakta ili putem obrasca koji ćete ispuniti prilikom korištenja usluga Čarliana pletačkog obrta, sve u skladu sa ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.
 5. Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, napustite te ne pristupajte i ne koristite stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža Čarliana pletački obrt.
 6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja stranica koji su dostupni

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

 1. Čarliana pletački obrt može izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranicama. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na stranicama.
 2. Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja vaših osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na stranicama.

Osobni podaci koji se obrađuju i uporaba osobnih podataka

 1. Čarliana pletački obrt prikuplja samo osobne podatke koji su bitni za postizanje svrhe prikupljanja iz točke 10. ovih Općih uvjeta i u opsegu nužnom za postizanje navedene svrhe prikupljanja.
 2. Čarliana pletački obrt prilikom primanja narudžbi, slanja ponude, te prodaje proizvoda iz asortimana, e-mail korespondenciji, sklapanjem ugovora sa klijentima radi pružanja registriranih djelatnosti, sklapanjem drugih ugovora koji proizlaze ili su vezani uz registrirane djelatnosti, te na web stranicama prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima: ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB), broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu, podatke o dobavljačima (ime zakonskog zastupnika, telefon/mobitel/e-mail zaposlenika/prodajnog predstavnika/zakonskog zastupnika), podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru.
 3. Čarliana pletački obrt prikuplja i koristi osobne podatke iz čl.10 Općih uvjeta, precizno; ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, radi izdavanja računa odnosno radi računovodstvenih zakonskih obveza; podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB) u svrhu sklapanja ugovora sa trgovačkim društvima/udrugama, te u svrhu računovodstvenih obveza, a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu prikuplja i koristi radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima prije i za vrijeme korištenja usluga; podatke o dobavljačima (ime zakonskog zastupnika,telefon/mobitel/e-mail zaposlenika / prodajnog predstavnika /zakonskog zastupnika) radi provođenja poslovnog odnosa. Podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru kako bi pružali svoje usluge kvalitetnije, preciznije i osobnije, analizirali kvalitetu sadržaja na web stranicama te kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

Pristup web stranici www.carliana-pletenje.hr je slobodan i ne traži se registracija. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

 1. Čarliana pletački obrt se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito u svrhe navedene u točci 10. ovih Općih uvjeta i iste će po potrebi obrađivati isključivo u svrhe koje su podudarne sa svrhom prikupljanja.

Službenik za zaštitu osobnih podataka, postupak u slučaju povrede

 1. Sukladno odredbama GDPR-a, Čarliana pletački obrt nije obvezan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. Međutim, za sva pitanja, prigovore, zahtjeve molimo Vas da nas kontaktirete putem e-maila: carliana-pletenje@carliana-pletenje.hr
 2. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) i samog ispitanika o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje ne bude učinjeno unutar 72 sata, biti će popraćeno razlozima za kašnjenje.

Povredama se smatraju prouzročiti fizička, materijalna ili nematerijalna šteta     pojedincu, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje        njihovih prava, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici,       neovlašteni obrnuti postupak pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak        povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu za dotičnog pojedinca.

Voditelj obrade nije dužan obavijestiti nadzorno tijelo ako može dokazati, u      skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće     prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Davanje osobnih podataka

 1. Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, obavještavate se kako takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama radi izvršavanja naših zakonskih prava i obveza i to: porezne prijave, naplate dugovanja i drugih ovršnih postupka, za potrebe inspekcijskih nadzora.
 2. Obavještavaju se ispitanici da Čarliana pletački obrt ima legitiman interes i zakonsku obvezu dostaviti njihove osobne podatke nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja/kaznenog dijela.
 3. Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka, pravo na zaborav

 1. Čarliana pletački obrt smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati da su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na: carliana-pletenje@carliana-pletenje.hr , te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.
 2. Preporučamo vam da što prije nadopunite Vaše osobne podatke kad se oni promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših informacija.
 3. Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka te prava na povlačenje privole, i to na način da se kontaktira na e-mail: carliana-pletenje@carliana-pletenje.hr.

Zaštita podataka

 1. Čarliana pletački obrt zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Ispitanikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Čarliana pletački obrt koristi posebne programe u svrhu zaštitu osobnih podataka.
 2. Pristup osobnim podacima je moguć samo sa lokalne mreže unutar poduzeća. Pristup sa vanjske lokacije nije omogućen. Pristup podacima unutar lokalne mreže, definiran je domenskom politikom, lokalnim postavkama korisničkog pristupa na mrežnim diskovima, te konfiguracijom korisnika unutar aplikacija koje imaju pohranjene zbirke sa osobnim podacima. Na ovaj način je omogućen je pristup zbirkama sa osobnim podacima samo onim korisnicima i zaposlenicima koji imaju legitiman interes.
 3. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Čarliana pletački obrt ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
 4. Računalna oprema na kojoj se pohranjuju podatci nalazi se u prostorijama u kojima je izvan radnog vremena neovlaštenim osobama pristup onemogućen. Svakom zaposlenom je pod njegovom jedinstvenom lozinkom omogućeno da obrađuje podatke tako da ih unosi u bazu podataka, koristi ili na neki drugi način obrađuje. Osobni podatci koji će biti pohranjeni tijekom rada na računalnoj infrastrukturi biti će brisani ili uništeni čim to kod obavljanja rada više ne bude potrebno. Da bi se izbrisali podatci s medija na računalu, upotrebljavat će se takav način brisanja, da je nemoguće vratiti sve ili dio izbrisanih podataka.
 5. Pristup softveru zaštićen je posebnom lozinkom. Pristup softveru za potrebe obavljanja redovitih aktivnosti imaju zaposlenici. Zaposlenicima kojima je u opisu radnog mjesta pristupiti određenim podatcima je omogućeno da pod lozinkom softvera obrađuje podatke, tako da ih unosi u bazu podataka, koristi ili na neki drugi način obrađuje. Podatci koji su poslani elektroničkom poštom nalaze se na zaštićenom serveru.
 6. Također, obavještavaju se ispitanici da Čarliana pletački obrt čuva osobne podatke u materijalnom obliku u arhivi koji se nalazi u prostorijama obrta, da je isto zaštićeno na način da istima mogu pristupiti samo odabrane osobe, te da su iste zaštićene od vanjskih utjecaja. Prostorije su zaključane izvan radnog vremena ili u situaciji u kojoj u prostoriji nije ovlaštena osoba.

Povjerljivost podataka trećih osoba

 1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje Čarliana pletački obrt prikuplja od Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Čarliana pletački obrt nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ograničenje odgovornosti

 1. Iako Čarliana pletački obrt poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka. Budući da Čarliana pletački obrt nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati ispitaniku ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Ostali podaci

 1. Za analizu svojih stranica koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranica. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija naših stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Označavanjem odgovarajućeg linka dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ovih stranica.